"Oral history"

Toen we de eerste keer met de mensen van het MAS praatten in juni 2008, viel direct ook de term "oral history", het gaan interviewen van mensen, en dat op video vastleggen. Een hedendaagse manier van geschiedschrijving, van vastleggen van getuigenissen.

Toen was ik bezig met het schrijven van "fragmenten uit de ateageschiedenis", en besloot om het luik "mensen" niet toe te voegen, maar over te laten aan dit MAS initiatief.

Tussen augustus 2011 en december 2011 hebben we 20 ateanen ontmoet, van diverse pluimage, uit diverse afdelingen: fabrikatie, ontwikkeling, installatie, marketing en verkoop, directie, personeelsdienst, uit alle rangen van het bedrijf. Hun getuigenis hebben we op video vastgelegd.

 
  Christine De Caesemaker Maria Geerts Jan Verhelst Rik Castelijns
 
  Yvonne Vleminckx Harry van Bokhoven Jan Janssens Paul Mul
 
  Frans Jonckheer Louis Cools Jules Wuyts Ulrich Fernande
 
  Christiane Sneyers Els Spruyt Francine Goormans Carlos Bekaert
 
  Tony Verbeke Ivan Biegs Johnny Wellens Nico Meertens

Het was ook voor ons zeer boeiend: elk van deze mensen heeft vanuit zijn of haar standpunt een positieve kijk op het ateaverleden, zoals hij of zij dat beleefd heeft..
Wat zal nu met deze informatie gebeuren?

Karel Verhelst
Jan Verhelst


laatst gewijzigd op 12/01/13 door Jan Verhelst