Jan Verhelst

Bezigheden:

  1. Professioneel:
  2. Privé

Professioneel

Jan was werknemer van het bedrijf vanaf 1977. Na een korte periode op de afdeling methodestudie in de fabrikatie, was hij sinds najaar 1977 werkzaam bij de afdeling ontwikkeling van producten vooral in de sfeer van private netten. De economische omstandigheden van het bedrijf noopten dat Jan - net als zovelen- op brugpensioen moest in 2004.

Privé

Poesjenellentheater: zie http://users.skynet.be/lange.wapper

Jonathan & Mirco

Jan en Lut werden in 1987 de fiere ouders van Jonathan, die een van hun diepste hartewensen vervulde. In 1996 vlogen Lut, Jonathan en Jan naar Roemenie om daar de toen 5 jarige Mirco af te halen.

Kul & Tuur

in 1981 werd bescheiden begonnen met uitstappen te organiseren. Sinds 1993 is dit een goed gestructureerde organisatie. Jan cöordineert nog steeds de activiteiten van Kul & tuur.

Genealogie

Of stamboomkunde. Van mijn grootmoeder - die ikzelf nooit gekend heb - heb ik de microob doorgekregen om het reilen en zeilen van voorouders op te sporen.  Zie ook hier

Bedrijfsgeschiedenis

Gedurende meer dan zes maanden heeft Jan in 2008 intensieve research gedaan naar het verleden van Atea, "ons" bedrijf dat sinds 1892 zonder overdrijven steeds aan de spits van het telecom gebeuren in België stond.

Opzoekingen (en inscannen van illustraties) in het Ateamuseum gingen hand in hand met : - research op internet, alsook in bibliotheken in binnen- en buitenland, - het uitvragen van vroegere medewerkers, enz.

Een en ander resulteerde in een omvangrijk boekwerk van 325 blz, met meer dan 400 illustraties, genaamd "fragmenten uit de Ateageschiedenis". Zie hier voor meer info.

Vrienden van het Ateamuseum

Jan is één van de medewerkers van de "vrienden van het Ateamuseum", die zich zorgen maakten over de bestemming van het Atea erfgoed, dat in Herentals bedreigd was.

Thans is, met toestemming van Siemens en Nokia Siemens Networks, dit erfgoed overgedragen aan met Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen. Wekelijks zijn "de vrienden .." daar actief bij inventarisatie van stukken en documentatie.