Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard:tentoonstelling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat: El Greco

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 28 maart 2010,     14:15u

4..Waar :

       PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN,
       Ravensteinstraat 23
      1000 BRUSSEL

   

5. Kost: 

  • NSN werknemers in actieve dienst en één persoon die hen vergezelt: 8 euro per persoon
  • Alle anderen: 14 euro per persoon
  • Hierin is niet alleen een toegangsticket , maar ook een deskundige gids mee voorzien.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 15 februari 2010. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Walter Van Brussel, Dirk  Verbeek, Alex Sauwens en Jan Verhelst

Waarover

El Greco’s onaantastbare status als een van de grondleggers van de Spaanse school is niet altijd even vanzelfsprekend geweest. In de periode rond zijn dood in 1614 valt Europa voor het Caravaggisme, een stijl met sterk naturalistische inslag die zowat de antipode vormt van El Greco’s unieke maniëristische talent. Zijn werk raakt snel uit de mode en verzeilt in eeuwenlange vergetelheid. Tot kunsthistoricus Manuel Bartolomé Cossío in 1908 uitpakt met een monografi e van formaat die El Greco in één klap weer op het voorplan brengt. De alerte kunstverzamelaar Markies de la Vega-Inclán wijdt in 1910 in El Greco’s eigen Toledo een museum aan hem en de reputatie van de schilder stijgt naar het zenit – even snel als ze ooit was verschrompeld. Naast een reconstructie van het aandeel van de hoofdfi guren in deze spectaculaire herontdekking biedt de tentoonstelling een boeiend overzicht van El Greco’s artistieke evolutie op basis van een selectie van markante schilderijen, waaronder de De tranen van de heilige Petrus en het verbluffende Christus wordt ontkleed. Orgelpunt van de tentoonstelling vormt de ultieme reeks Apostelen – El Greco’s artistieke testament – die door een vrijgevochten vormentaal en opvallend kleurgebruik verrassend modern aandoet. Let wel: na de passage in het Paleis voor Schone Kunsten verdwijnen de Apostoles defi nitief naar het El Greco museum in Toledo...

Zie ook : http://www.bozar.be/activity.php?id=9431