Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard:wandeling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat: Wandeling op Fort IV, Mortsel

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: zaterdag 9 oktober  2010, 14:15u

4..Waar :

   Fort IV, ingang aan de Krijgsbaan
(tegenover Lustrerie Massive)
2640 Mortsel

(nabij kruispunt Krijgsbaan/Fortstraat)

   

5. Kost: 

- NSN werknemers in actieve dienst en n persoon die hen vergezelt: 3 euro per persoon

- Alle anderen: 5 euro per persoon

Een deel van deze bijdrage gaat naar de organisatie van de gidsenwerking, maar ook n drankje achteraf.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 9 september 2010. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Walter Van Brussel, Dirk  Verbeek en Jan Verhelst

Waarover

Fort 4 maakt deel uit van de fortengordel rond Antwerpen, ook gekend als de Brialmontforten. In 1859 werd beslist een Nationaal Reduit te maken in Antwerpen waar het leger en de regering zich in geval van oorlog konden terugtrekken totdat de grote mogendheden te hulp zouden snellen. Meer geschiedkundige info, zie hier

Sinds 2000 is het fort eigendom van de Stad Mortsel. Er werd een gidsenwerking opgestart die wekelijks rondleidingen verzorgen. En van die gidsen is Frank Geeraerts, vroeger werknemer van de afdeling OTN (toen nog een afdeling van 'Atea zaliger"), en hij is bereid gevonden om ons rond te leiden.
Frank Geeraerts  

Wat staat er op het programma? Zowel een historisch als een natuurkundig aspect:

Historisch De rondleiding begint met een videopresentatie, die zowel de fortengordel in zijn geheel, als de tactische strategie van het individueel fort belicht. Na deze presentatie kunnen we eens in het fort zelf gaan rondwandelen en ter plekke een aantal zaken gaan bekijken.

Natuurkundig - Een natuurkundige wandeling rondom het fort, waarin we dan vooral het natuurelement naar voren brengen

We sluiten het geheel af met een drankje achteraf in een nabijgelegen taveerne.

Zie ook

Terug naar de homepagina