Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard:theater

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Onder ons

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: zaterdag 8 mei 2010,     20:30u

4..Waar :

   Theater aan de Stroom
   Ijzerenwaag 6
   2000 Anwerpen

   

5. Kost: 

  • NSN werknemers in actieve dienst en één persoon die hen vergezelt: 8 euro per persoon
  • Alle anderen: 15,5 euro per persoon

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 13 april  2010. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Walter Van Brussel, Dirk  Verbeek en Jan Verhelst

Waarover

In ‘Onder ons' vertelt Verheezen het verhaal van Henri, die samen met zijn kinderen Cois en Betty, bij zijn moeder inwoont. Sinds zijn vrouw hem in de steek heeft gelaten, heeft Moe de opvoeding en het huishouden op zich genomen. Henri trekt zich weinig of niets van het huishouden aan en Betty is niet bepaald een katje om zonder handschoenen aan te pakken. Gelukkig krijgt Moe veel steun van de jongere Cois, haar oogappel, die haar in alles bijstaat. Wanneer Henri plots komt aandraven met zijn nieuw lief Angèle, een bazige weduwe die het gezin meteen wil dirigeren, komen de onderlinge verhoudingen zwaar op de helling te staan. Het wordt Moe helemaal teveel wanneer ook Betty problemen krijgt met haar verloofde Bill en Cois zichzelf op school in nesten werkt door zijn geheime passie.

‘Onder ons' is een volks theaterpareltje, doorspekt met menselijkheid, humor en ontroering.

Auteur:
Regie:
Cast:
René Verheezen
Walter Van De Velde
Annie Geeraerts, Anneleen Cooreman, Katrien Vergauwen, Bob Snijers, Steven De Lelie, e.a.

Zie ook www.theateraandestroom.be