Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: tentoonstelling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat: Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen

Een bezoek aan het nieuwe Antwerps museum, met een deskundige gids.

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: zondag 21 augstus 2011, 13:30 u

4..Waar :

Museum Aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen

   

5. Kost: 

  • NSN werknemers in actieve dienst en één persoon die hen vergezelt: 5 euro per persoon
  • Alle anderen: 11 euro per persoon

In deze prijs is inbegrepen:

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 4 juli 2011. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Alex Sauwens, Walter Van Brussel, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

De tentoonstelling toont aan hoe in de zestiende en zeventiende eeuw Antwerpen een wereldcentrum van beeldcultuur was. Tot op vandaag is de visuele en meer bepaald beeldende kunst uit de Scheldestad internationaal toonaangevend.

Oorspronkelijk probeerden kunstenaars het goddelijke of het bovenmenselijke te verbeelden door gebruik te maken van kostbare materialen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij iconen of op gouden munten, die de afbeeldingen van koningen en keizers bevatten.

Een eerste omwenteling kwam er met het werk van de Vlaamse primitieven. Ze wilden het goddelijke uitdrukken door het alledaagse in details weer te geven. God was overal, ook in kleine dingen.

Door het economische succes en de welvaart in Antwerpen, doken in de zestiende eeuw nieuwe opdrachtgevers op. Rijke burgers wilden met kunst uitpakken in hun woning. Er ontstond een nieuw concept van het beeld: kunstwerken naar ieders smaak, met nieuwe onderwerpen, kant en klaar te koop in de winkel. Bovendien werd het beeld in die periode gedemocratiseerd. Naast schilderijen kon men nu ook de goedkopere prenten aanschaffen. Het afzetgebied van de beelden uit Antwerpen werd door de prentkunst veel groter: de prenten verspreidden zich per schip over de nieuwe wereld. Steden als Antwerpen legden in die tijd de grondslag voor de internationale massamedia zoals we ze nu kennen.

Vandaag worden we overspoeld met sensationele beelden. Op het moment dat de massamedia hyperactief geworden zijn, nemen onze eigen kunstenaars weer afstand van die beeldenvloed. Hedendaagse kunstenaars besteden net als hun voorgangers grote aandacht aan het alledaagse. Ze zoeken naar betekenis in het ogenschijnlijk toevallige. Stille beelden vormen een alternatief voor de schallende consumptiemaatschappij. Ze maken ons opnieuw bewust van de essentie van het beeld.

De grote openingstentoonstelling van het MAS is een samenwerking met het

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA)
Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet.

Zie ook www.mas.be

PS: Het Atea erfgoed zal pas in 2013 te zien zijn in het MAS. Zie hier voor achtergrondinformatie.