Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard:theater

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat: Het verdriet van België
naar het werk van Hugo Claus

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: zaterdag 19 maart 2011, 20:30 u

4..Waar :

Theater aan de Stroom
Blancefloerlaan 181

2050 Antwerpen Linker-Oever 

   

5. Kost: 

  • NSN werknemers in actieve dienst en één persoon die hen vergezelt: 10 euro per persoon
  • Alle anderen: 15 euro per persoon.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 22 februari  2011. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Alex Sauwens, Walter Van Brussel, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Fragmenten uit Hugo Claus' onvolprezen meesterwerk aaneengeregen tot een bizar 'Vlaamsch' fresco. Een "Suite Flamande" als het ware.
In ‘Het Verdriet van België' beschrijft Hugo Claus hoe de jonge Louis Seynaeve net voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog opgroeit in een West-Vlaams provinciestadje en na harde leerjaren in een streng internaat, waar hij ‘emotioneel ontwaakt', schrijver wordt. Door zijn ogen krijgen we een bonte parade te zien van mensen die allemaal op hun manier de ‘wereldbrand' proberen door te komen.
“Het moet een boek worden over het leven in Vlaanderen zoals ik het gekend heb”, zei Claus ooit, jaren voor de publicatie, ”maar zoals het nu niet meer bestaat.”
Of dit laatste echt zo is, laten we zoals de kerk in het midden. In ieder geval, dàt Vlaanderen, waarin de vele nonkels en tantes van Louis en hun lotgenoten vrolijk hun ‘devoren doen' wil deze grappige, tedere en soms wrange voorstelling weer voor u oproepen.
zie ook www.theateraandestroom.be