Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: stadswandeling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  De Rosse van de Shop

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 18 november 2012,  14.00 u

4..Waar :

Droogdokkeneiland
Droogdokkenweg 8, 2030 Antwerpen

5. Kost: 

Voor NSN werknemers in actieve dienst en 1 persoon die hem/haar vergezelt: 3 euro. 

(actieve dienst: diegenen die op 1/1/2012 in actieve dienst waren bij NSN mogen aan deze tarief mee)

Voor alle anderen : 7 euro .

In deze prijs zit naast een vergoeding voor een deskundige gids ook de kost van een drankje na de wandeling.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 11 oktober 2012. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Alex Sauwens, Bart Vandeputte, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Antwerpen staat aan de vooravond van een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De stad Antwerpen en Vlaanderen lieten een masterplan opmaken voor de herinrichting van de volledige kaaien. Het gaat om een strook van 6,7 km die loopt van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Petroleum Zuid in het zuiden. Elk deelproject krijgt daarin een specifieke aanpak. Zo krijgt het Droogdokkeneiland een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek.

Tijdens de vertelwandeling De Rosse van de Shop kunnen deelnemers het Droogdokkeneiland van morgen al ontdekken. De wereld van de scheepsherstellers komt tot leven tijdens een wandeling tussen droogdokken en Schelde. Deelnemers horen sterke verhalen over ijzeren mannen die machtige schepen bouwden. Over schepen die hier na lange omzwervingen weer veilig thuis kwamen. Muzikanten blazen met livemuziek de verhalen extra leven in.