Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard:theaterl   

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat: Tartuffe
van Molière

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZATERDAG 17 maart 2012, 20:15 u

4..Waar :

Theater Aan de Stroom
Blancefloerlaan 181B,
2050 Antwerpen-Linkeroever

   

5. Kost: 

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot  15 februari  2012. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Alex Sauwens, Walter Van Brussel, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Crisis ten huize van de rijke rentenier Orgon. De pater familias heeft zich helemaal laten inpakken door Tartuffe, een gewiekste bedrieger, katholieker dan de paus, die zich opdringt als geestelijk leidsman. Het is hem zelfs gelukt de goedgelovige Orgon ertoe te bewegen hem zijn dochter uit te huwelijken en bovendien tot enige erfgenaam te maken. Alles wordt in het werk gesteld om Orgon uit zijn waan te halen. Ten einde raad zet zijn echtgenote Elmire haar eigen eer op het spel om de hypocriet te ontmaskeren. En jawel… Tartuffe valt door de mand. Maar hij heeft zijn voorzorgen genomen zodat zelfs de tussenkomst van de koning nodig is om orde op zaken te stellen. Alles komt goed… of lijkt het alleen maar zo?

Tartuffe is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Toen niet en ook nu niet. De frappante gelijkenis met wat er het afgelopen jaar in kerkelijke middens aan het licht is gekomen, heeft de programmatie van deze 350 jaar jonge komedie haast onontkoombaar gemaakt. Theater aan de Stroom zorgt voor een geactualiseerde versie van Molières grootse klassieker.

Vertaling: Peter Verstegen

Regie: Bob Snijers
Spel: Frans Maas, Anneleen Cooreman, Magda Cnudde, Bob Snijers, Ludo Hellinx, Gerda Marchand, Pascale Wouters, Thomas Claessens, Bross Verplancke e.a