Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: tentoonstelling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  100 jaar electriciteit: "Onder Stroom"

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 7 juli  2013, 14:15 u

4..Waar : Museum Industriele Archeologie en Textiel (MIAT)
                    Minnemeers 9
                   9000 Gent

Zie ook http://www.miat.gent.be/nl/praktische-info/bereikbaarheid

5. Kost: 

Voor NSN werknemers in actieve dienst en 1 persoon die hem/haar vergezelt: 5 euro per persoon
Voor alle anderen : 8 euro per persoon.
In deze prijs zit ook een bijdrage voor een deskundige gids.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot  6 juni 2013. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Bart Vandeputte, Alex Sauwens, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Honderd jaar geleden was elektriciteit nog niet doorgedrongen in het dagelijkse leven. Begin twintigste eeuw veranderde dit. Er heerste een ongekend geloof in vooruitgang en innovatie. De Gentse wereldtentoonstelling van 1913 bracht een ware ode aan elektriciteit. De beloftes van 1913 waren groot! De toepassingen van elektriciteit immens! Een mateloze fascinatie voor dit onzichtbare en ongrijpbare natuurverschijnsel ontstond. Maar in hoeverre zijn deze beloftes vandaag waargemaakt
De expo Onder stroom belicht hoe het moderne leven vandaag doordrongen raakt van elektriciteit en elektrische apparaten. In werk en vrije tijd, bij ziekte en welzijn, overdag en ís nachts, in publieke en private ruimte. Ontdek aan den lijve de gevaren van elektriciteit, maar ook het comfort en de elektrische illusie.
Met objecten uit binnen en buitenland!

Paleis electricititeit op de wereldtentoonstelling in Gent 1913

Zie ook http://www.miat.gent.be/nl