Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: boottocht

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Boottochtje in Lier

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 4 augustus 2013, 14:15 u

4..Waar : Steigers van de bootvissers
                    Schapekoppenstraat
                    2500 Lier

Vlakbij de Zimmertoren

Zie ook http://www.bootjevareninlier.be/praktisch2.html

5. Kost: 

Voor NSN werknemers in actieve dienst en 1 persoon die hem/haar vergezelt: 2 euro per persoon
Voor alle anderen : 7 euro per persoon.
In deze prijs zit ook een  drankje achteraf ergens op het Zimmerplein.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot  20 juli 2013. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening
IBAN BE80 4143 2961 0177, BIC KREDBEBB van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Bart Vandeputte, Alex Sauwens, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Tijdens een 40 minuten durende rondvaart ontdekt de bezoeker de meest aantrekkelijke plekjes van Lier zoals de "Groote Hofstadt" (het Hof van Geetruyen), het stadspark, het Begijnhof dat erkend is als Werelderfgoed, de Zimmertoren, de Werf, de Vismarkt, de Sint-Gummaruskerk, de Mosdijk met het voormalig klooster van de Engelse Theresianen tot het Spui. De gids zal u onder andere ook vertellen wat de "Pottekesnete" is... Van op het water krijgt de bezoeker een andere kijk op al die monumenten. Het is een prachtige belevenis om Lier vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Van vissers en palingdraaiers naar toeristische rondvaarten

Er werd al lang met robuuste schuiten op de Nete gevist door inwoners uit de armere bevolkingslaag van Lier. Zij deden aan vis- en palingvangst uit noodzaak. Zo voeren er rond 1900 al meer dan dertig platbodems met netvissers op de wateren ten zuiden van Lier. In 1932 verenigden een dertigtal Lierse palingvissers zich om als groep beter hun belangen te kunnen verdedigen.Het palingvissen of het palingdraaien was een vismethode die typisch en uniek was voor de Pallieterstad.

De palingschuiten hadden zeil noch motor. Ze werden voortbewogen door de stroming van het water. De Nete ondergaat ter hoogte van Lier een sterke getijdenwerking, waardoor het water gedurende ongeveer negen uur stroomafwaarts loopt en daarna 2 tot 3 uur stroomopwaarts. Door die stromingen liet de visser zich naar zijn visplaats drijven en daarna terug naar huis.

Van op de visserboot werd een vierkant net neergelaten tot op de bodem van de Nete terwijl de boot verankerd was. Door de stroming kwam het net schuin te staan op de bodem. De paling die steeds stroomopwaarts zwemt kwam alzo in het net terecht. Dit net werd om de 5 min opgehaald d.m.v. een draaiwiel, vandaar de naam palingdraaien.

In 1974 werd het palingdraaien bij wet verboden zodat de Moedige Bootvissers hun hobby moesten stopzetten.Enkel werd ter gelegenheid van Lier-Kermis nog ter hoogte van de Werf met kinderen rondgevaren.

Sinds 1979 organiseren de Moedige Bootvissers toeristische rondvaarten op de Kleine Nete in het centrum van Lier. Door de Lierenaars wordt dit deel van de Kleine Nete ook "Binnennete" genoemd. Het water in het centrum van Lier is niet onderhevig aan getijden. De schuiten waarmee tegenwoordig gevaren wordt zijn platbodems zonder de bovenbouw en zijn voorzien van een buitenboordmotor. In 1982 verkreeg de vereniging de titel "Koninklijk" ter ere van het vijftigjarig bestaan.