Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: tentoonstelling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Kazerne Dossin

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 7 april 2013, 14:15 u

4..Waar : Kazerne Dossin
                  Goswin  de Stassartstraat 153,
                  2800 Mechelen

Kost: 

Voor NSN werknemers in actieve dienst en 1 persoon die hem/haar vergezelt: 2 euro per persoon

Voor alle anderen : 8 euro per persoon

In deze prijs zit ook een bijdrage voor een deskundige gids.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 20 februari 2013. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening 414-3296101-77 van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Bart Vandeputte, Alex Sauwens, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Kazerne Dossin is geen gewone museumsite, maar een ‘plaats van herinnering’ of ‘lieu de mémoire’. De kazerne is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Shoah in België. Tussen 1942 en 1944 gebruiken de nazi’s de kazerne als verzamelkamp om zo veel mogelijk Joden en zigeuners samen te brengen. Van hieruit vertrokken 25.484 Joden en 352 Zigeuners naar Auschwitz- Birkenau. Na de oorlog werden ook een aantal beulen van het kamp van Breendonk, terechtgesteld dichtbij de Dossinkazerne, aan de muur achter de huidige nieuwbouw. Op deze beladen plaats vertelt het museum het verhaal van de Joden- en zigeunervervolging in ons land.

Architectuur

De oude museumruimte van het Joods Museum van Deportatie en Verzet is omgebouwd tot een memoriaal, een plaats voor bezinning voor slachtoffers en nabestaanden. De permanente historische tentoonstelling heeft een plaats gekregen in een gloednieuw gebouw aan de overzijde van de oude kazerne.

Op de plaats van het voormalige arresthuis, tegenover de kazerne, staat nu een witte monoliet die de plaats van het gebeuren nadrukkelijk aangeeft. Vroeger Vlaams Bouwmeester bOb Van Reeth en zijn bureau AWG Architecten, tekenden voor het ontwerp. Het museum kreeg de vorm van een vijfhoek, met grote glaspartijen aan de ene zijde en dichtgemetselde ramen aan de andere zijde. Bovenaan het gebouw bevindt zich een terras dat zicht geeft op de oude kazerne.

De infrastructuur is afgestemd op het ontvangen van scholen, groepen en individuele bezoekers. Met een vier verdiepingen tentoonstellingsruimte, een ruim auditorium, cafetaria en twee educatieve ruimtes beschikt het museum over alle mogelijkheden om zich nationaal en internationaal op de kaart te zetten.

Joods Museum tot Kazerne Dossin

Kazerne Dossin is gegroeid uit het vroegere Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV), dat in 1995 werd opgericht door een aantal Joodse overlevenden, waaronder wijlen Ridder Natan Ramet. Vanaf de start is het museum een succesverhaal. Elk jaar bezoeken 35.000 bezoekers de permanente tentoonstelling. Maar uitbreiding is noodzakelijk om het groeiende aantal bezoekers te kunnen ontvangen.

Vanaf 2001 rijpen binnen de Vlaamse Regering plannen voor een nieuw Holocaust- en Mensenrechtenmuseum. De Vlaamse Regering zet haar schouders onder het project en financiert de bouw en renovatie van de museumsite. Eind november 2012 opent Vlaams Minister- President Kris Peeters het vernieuwde museumcomplex.

“Dit museum kan zichzelf geslaagd noemen als het de bezoeker een beklijvend inzicht meegeeft in het fenomeen van discriminatie en uitsluiting, in de kracht van de massa, in de handelingsmogelijkheden van de enkeling in de context van groepsagressie van welke vorm dan ook. De boodschap van Kazerne Dossin is dat, staande tegenover de agerende massa, je steeds op zoek moet gaan naar de marge om ‘neen’ te zeggen.” Herman Van Goethem, curator Kazerne Dossin

Kazerne Dossin is een museum over België en de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de historische tentoonstelling staan drie thema’s centraal :1/ het ‘Belgische luik’ in de Holocaust, in zijn Duitse en Europese context; 2/ het gedrag en de motieven van daders en de reacties van slachtoffers en omstanders; 3/ de traumaverwerking en het rechtsherstel. Dat alles wordt dan ingebed in een mensenrechtenconcept dat aansluiting zoekt bij de fundamenten van de moderne democratische rechtsstaat.

 

Zie ook https://www.kazernedossin.eu/NL