Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: tentoonstelling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Expo 14-18: Dit is onze geschiedenis

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 11 mei  2014, 13:45

4..Waar : Legermuseum
                   Jubelpark 3
                   1000 Brussel

5. Kost: 

Voor NSN werknemers in actieve dienst en 1 persoon die hem/haar vergezelt: 5 euro per persoon
Voor alle anderen :15  euro per persoon.

In deze prijs is inbegrepen:

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot  12 april  2014. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening
IBAN BE80 4143 2961 0177, BIC KREDBEBB van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Bart Vandeputte, Alex Sauwens, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog wordt  de grote tentoonstelling “14-18, dit is onze geschiedenis!” geopend. Het grote publiek zal dankzij de rijke en unieke collecties van het museum alle facetten van het conflict begrijpen die Europa beroerd en verzwakt hebben.

De geschiedenis van het conflict wordt in een brede context geplaatst waarin alle actoren van dit drama aan bod komen.

De oorlog en het dagelijkse leven tijdens de Belgische bezetting maken een belangrijk deel uit van het parcours. Maar de bezoeker herontdekt ook de mobilisatie van de Europese staten die België hebben trachten te redden. België was dan ook de inzet tijdens het conflict.
Aan de hand van authentieke objecten, decors, getuigenissen, multimedia installaties, films en sensoriële ruimtes leert de bezoeker hoe dit conflict de 20ste eeuw grotendeels vorm gaf.
Er zal een bijzondere aandacht gegeven worden aan de boeiende levensverhalen van twee neven die tijdens de oorlog lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan: de Belgische koning Albert I en de Duitse keizer Willem II. Aan de hand van persoonlijke uniformen, brieven en foto’s worden beide vorsten voor het eerst met elkaar geconfronteerd.

De tentoonstelling wil de bezoeker sensibiliseren voor de gebeurtenissen van deze Europese oorlog - daarna wereldoorlog en aantonen dat dit conflict bepalend
is geweest voor het verder verloop van zijn leven. Verschillende emoties worden aangesproken waardoor hij zich betrokken voelt. Deze tentoonstelling
is dus de ontmoetingsplaats tussen de geschiedenis van ons allemaal– de geschiedenis met een kleine g – en de Geschiedenis – met een grote G

Bijkomende info