Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: tentoonstelling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Tentoonstelling Roger Raveel

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 23  maart  2014, 14:15

4..Waar : De Halle
                   Markt 1
                   B-2440 Geel 

5. Kost: 

Voor NSN werknemers in actieve dienst en 1 persoon die hem/haar vergezelt: 2 euro per persoon
Voor alle anderen :8  euro per persoon.

In deze prijs is inbegrepen:

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot  18  februari  2014. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening
IBAN BE80 4143 2961 0177, BIC KREDBEBB van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . .
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Bart Vandeputte, Alex Sauwens, Dirk  Verbeek,  en Jan Verhelst

Waarover

Roger Raveel werd geboren op 15 juli 1921 en overleed op 30 januari 2013.
In zijn geboortedorp Machelen-aan-de-Leie staat sinds 1999 het Roger Raveelmuseum. Hier wordt de grootste verzameling werken van de kunstenaar bewaard en getoond. Naast de permanente verzameling, opgesteld in een door architect Stéphane Beel ontworpen gebouw, toont het museum afwisselend tijdelijke tentoonstellingen waarin Raveels werk in dialoog en confrontatie gaat met dat van andere kunstenaars.

Tijdens deze tentoonstelling zullen vooral schilderijen, tekeningen en objecten uit de jaren 1940–1960 getoond worden. De volstrekt unieke beeldtaal van Raveel, waarvoor men halfweg de jaren 1960 de term ‘Nieuwe Visie’ bedacht, is tot volle ontwikkeling gekomen in de jaren vijftig. Het typische gebruik van onvermengde kleuren en het moeiteloos combineren van figuratie en abstractie zijn kenmerkend voor Raveels schilderkunst.

Ook zijn bij Raveel het tekenen en het schilderen sterk met elkaar verweven. Grafische en picturale kenmerken lopen door elkaar. Een tekening van Raveel is bijna altijd een ingehouden schilderij. “Als tekenaar is Raveel een schilder die vast.” schreef dichter Roland Jooris.

Objecten en installaties zijn evenzeer ruimtelijke schilderijen. Het tweedimensionale canvas ervoer Raveel altijd als een beperking. Hij wou “het schilderij laten uitvloeien in tijd en ruimte”. Het integreren van objecten en spiegels in de schilderijen was een middel om dat doel te bereiken.

De curator is Piet Coessens, de conservator van het Roger Raveelmuseum