Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: wandeling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Het Zuid in beweging

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG  1 juli  2018 , 13:45 u

4..Waar :  Vertrekplaats: Museum voor Schone Kunsten (aan de trappen)
                     L. de Waelplaats
                   
2000 Antwerpen

 5. Kost:   11 euro per persoon.

Hierin zit een bijdrage voor een deskundige gids, en een drankje achteraf.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 10 mei 2018. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening
IBAN BE80 4143 2961 0177, BIC KREDBEBB van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. 
Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven . ..
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Jan Verhelst

Programma

  We bewegen ons in het Zuiden van de stad tussen geschiedenis en toekomst, tussen oud en nieuw, tussen bekend en verrassend. In dit deel van Antwerpen gebeurt heel wat. Werken, wonen, studeren, winkelen, ontspannen, cultuur en natuur van vroeger en nu lopen in mekaar over. Vertrekkend in het centrum van het oude Zuid aan het KMSKA wandelen we via de nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool verder langs de rand van de stad tot waar het duurzame Nieuw Zuid verrijst om dan terug te keren tot aan de Gedempte Zuiderdokken.

Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied tussen het Kiel en het Zuid, van aan de Scheldekaaien tot aan de Konijnenwei. Sinds de sloop van het goederenstation Antwerpen-Zuid in 1965 lag het gebied er verlaten bij. De renovatie in 2007 van het voormalige goederenstation - nu Bank J. van Breda & co (Conix Architects) - vormde een eerste impuls voor herontwikkeling van de site, samen met de bouw van het nieuwe Justitiepaleis (Richard Rogers) in 2006.

De stad gebruikt deze ruimte om een ambitieus stadsuitbreidingsproject te realiseren en om de verwachte bevolkingsgroei en meteen een tekort aan openbare voorzieningen en groen in de zone op te vangen. Het Italiaanse ontwerpteam Studio Associato Secchi-Vigaṇ ambieert met haar masterplan een gemengde wijk: een combinatie van woningen, winkels, horeca, openbare voorzieningen, groen en kantoren. De stad voorziet ongeveer 2.000 nieuwe woningen en bijhorende voorzieningen, samen met een park. De publieke ruimte en het park worden ontworpen door Architectbureau Bureau Bas Smets.

Met het oog op een co2-neutrale stad in 2050 opteerde Antwerpen voor een duurzame wijk, waarin het langzaam autoverkeer wordt onderworpen aan een fiets- en voetpadennet dat de diverse woonerven onderling verbinden. Water- en energievoorziening wordt collectief. Langs de Schelde verbindt een parkstrip de wijk met het water en het wijkpark. Het bedient tegelijk ook de aanpalende woonwijken.

De realisatie wordt over 15 jaar gespreid. In afwachting van het nieuwe wijkpark wordt met burgers al nagedacht over een tijdelijke invulling van de konijnenwei als pop-up park.

Zie ook https://www.expeditiedestad.be/nl/stadsverkenningen/het-zuid-beweging

Het is deze keer een gids van 'expeditie stad"  (vroeger "antwerpen averechts").