Beste kul & tuur mensen,

Er wordt een nieuwe activiteiten georganiseerd, aard: stadswandeling

   Wat Waarover Wanneer Waar kost Afsluitdatum betalen 

Wat:  Gilbert Van Schoonbeke wandeling

2. Waarover:

Zie hier voor meer info

Wanneer: ZONDAG 16 juni   2019 , 14:00 u

4..Waar : bijeenkomst aan voormalige Nationale Bank
                   
kant Frankrijklei
                   Antwerpen,

 5. Kost: 
                      16  euro per persoon. Hierbij is de bijdrage voor een deskundige gids en een drankje achteraf inbegrepen.

6. Inschrijvingen

worden ingewacht tot 10 april 2019. Stel niet uit tot morgen als je vandaag kan storten!!

7. Hoe Inschrijven

ENKEL door te betalen via overschrijving
Als u mee wil, stort u het verschuldigde bedrag op bankrekening
IBAN BE80 4143 2961 0177, BIC KREDBEBB van Atea Kul & Tuur, Fortstraat 28, 2640 Mortsel, met als vermelding de dat(um) (a) van het (de) evenement(en), en het aantal personen. 
Als de betaling gebeurt vanaf een rekening met een andere naam, gelieve dan uw naam als commentaar mee te geven.
In geval van overboeking geldt de volgorde van binnenkomen van de overschrijving op de bank.

Jan Verhelst

Programma

Wie was Gilbert van Schoonbeke?
Gilbert wie? Doet de Van Schoonbekestraat of het Van Schoonbekeplein een belletje rinkelen?
Gilbert van Schoonbeke wordt in 2019 500 jaar oud. Als urbanist en projectontwikkelaar heeft hij het gezicht van Antwerpen in de Gouden Eeuw (16de eeuw) in belangrijke mate bepaald.
Het huidige Eilandje, het Brouwershuis en tal van straten en pleinen zijn van de hand van Van Schoonbeke.
 
Files, verkeersopstoppingen, te weinig haveninfrastructuur, pollutie, veiligheidsproblemen, tekort aan marktplaatsen, lawaaihinder, . Typische problemen van een moderne stad?
Neen, ook in de 16e eeuw had Europees centrum Antwerpen hiermee al af te rekenen en de toenmalige leiders hadden hiervoor geen (betaalbare) oplossingen.
Tot in 1543 een jonge architect-ingenieur Gilbert Van Schoonbeke zal opstaan en oplossingen zal aanreiken die niet enkel de stad Antwerpen zal voorthelpen maar vooral haar zal verbeteren.

Hij was een briljant zakenman, allrounder en lobbyist avant la lettre, verstrengeld met het Antwerpse stadsbestuur. Hij was niet vies van wat vandaag "belangenvermenging" heet. Hij was wel de eerste grote stadsvernieuwer van Antwerpen doch werd amper 37 jaar oud.

Tijdens onze wandeling bekijken we de bijdrage van Gilbert Van Schoonbeke aan de bouw van de stadsmuur en aan enkele kenmerkende pleinen als Graanmarkt en Vrijdagmarkt.
Deze wandeling vertrekt en eindigt aan de voormalige Nationale Bank, kant Frankrijklei.

Achtergrondinfo, zie hier en ook hier