Beste kul & tuur mensen,

Toen ik in 2004 op brugpensioen moest, hadden we nog geen vermoeden wat er allemaal met de toenmalige firma zou gebeuren. En dat is heel wat. Ik heb er ooit een powerpoint van gemaakt: een opeenstapeling van joint ventures, afstoten van activiteiten naar andere bedrijven van dingen die niet tot de corebusiness.

Om het eenvoudig te houden: een kat vindt daar haar eigen jong niet meer in terug in dat kluwen.

Binnen de Siemens gemeenschap was in begin van de jaren 2000 ATEA één van de vestigingen met de meeste personeelsverenigingen. De meeste van de toenmalige clubs bestaan niet meer vermoed ik, of misschien in gewijzigde vorm. Met Kul & Tuur zijn we erin geslaagd de storm te overleven, en we zijn een alternatieve plaats voor ontmoetingen van vroegere Ateanen.

Mensen krijgen een mail. Als ze zin hebben schrijven ze zich in, als ze geen zin hebben niet. Zo eenvoudig is het. Jaarlijks vragen we of ze nog geïnteresseerd zijn. Dit resulteert in een uitgebreide lijst, zie hier. Op de verdeelijst staan betekent daarom niet dat men elk jaar aan activiteiten deeneemt.

Activiteiten van de voorbije jaren, sinds 2010 zijn hier te zien

Hier een kleine statistiek van de laatste jaren:

Jaar  evenementen unieke
deelnemers (1)
boekingen gemiddeld
boeking/evenement
2015 12 50 238 19,8
2016 11 40 181 16,5
2017 9 39 185 20,6
2018 8 40 157 19,6
2019 7 68 135 19,3
2020 2 36 42 21
2021 4 55 67 16,75

(1) leden die minstens één keer dat jaar geboekt hebben

Het reservatiesysteem van Kul & tuur werd ook aangewend voor derden, zoals bv het nieuwjaarsetentje van de senioren (die niet meer als club bestaan), of de organisatie van de reunie van het PABXlabo. Die cijfers zijn echter niet mee opgenomen.

Sommige evenementen zijn georganiseerd in samenwerking met VEHOKA (VEreniging HOger KAder), een andere personeelsvereniging die nog bestaat. Met hen werd samengewerkt voor evenementen zoals MONS culturele hoofdstad en bezoek aan de tentoonstelling Bosch in 's Hertogenbosch. Die getallen zijn wel mee opgenomen in het totaal.

Allen dank om mee te doen, zonder deelnemers zijn activiteiten zinloos.

Het is overduidelijk dat corona zijn impact heeft gehad bij boekingen en aantal evenementen.


laatst gewijzigd op 12/08/22 door Jan Verhelst