Een unieke houten ATEAtelefoon uit Nederland.

Stilaan beginnen we d referentie op internet te worden voor Atea apparatuur. Onlangs bood een Engelsman bv een huistelefoon van de jaren 1920 te koop aan  in de buurt van Liverpool. Dat gaf aan dat onze zusterfirma ATM blijkbaar een verdeler  in Engeland was geweest van onze producten. In het duiden van zijn toestel verwees hij naar onze website op http://home.scarlet.be/jan.verhelst/atea/atea_english.htm

Een Nederlander, een zekere Dessart, heeft een aantal telefoontoestellen gerfd van zijn vader, en vroeg zich af of er mensen met "ATEA" toestellen bezig waren. Hij bezat ondermeer een uniek houten telefoon van omstreeks 1920, en bood die ons te koop aan. Na ruggespraak met het MAS mochten we dit toestel aankopen. Vermits we bezorgd waren omtrent beschadiging tijdens transport, werd gewacht tot hij (die ergens in het hoge Noorden woont) op familiebezoek zou gaan in de buurt van Maastricht. Carlos Bekaert is het toestel daar gaan ophalen, en op 17 maart 2011 bracht hij het binnen bij het MAS, waar het door de vrienden van het Ateamuseum met vreugde werd onthaald, en geregistreerd: (dubbelklik om te vergroten)

Het unieke toestel wordt "met vreugde" onthaald door "de vrienden"

 

Met deze "getuigenfoto" werd het toestel uit Nederland vanuit de "NATEW" (New Antwerp Telephone and Electrical Works) periode ingeklaard in de database van het MAS
   

laatst gewijzigd op 24/03/11 door Jan Verhelst