Een ATEA centrale als oorlogsbuit

We schrijven 1945 , de geallieerden rukken sedert Dday -6 juni 1944 - op richting Duitsland. Onder hen ook een "logistieke" divisie die zich bezig houdt met telecommunicatie.
Op een bepaald ogenblik strijken die neer op een kasteel in de buurt van Luik (een kasteel met een geschiedenis om u te zeggen), waar de Duitsers juist zijn verjaagd (ook een verhaal apart). Ze stellen daar hun hoogtechnologisch telecommunicatienetwerk op, en koppelen die aan een kleine ATEA telefooncentrale.
Als ze vertrekken, is er een jonge luitenant, een zekere Frank D Reese, die de atea telefooncentrale confisqueert, en meeneemt naar Amerika als oorlogsbuit. Daar installeert hij die bij hem thuis. Die Frank is werkzaam in de telecom business, en in 1960 wordt hij "president" , een hoge pief dus van Automatic Electric Labs, (een deel van) het toenmalig moederbedrijf van ATEA in Chicago, waar vele ATEANEN op bezoek zijn geweest en/of gewerkt hebben.  In 1974 gaat hij bij een ander bedrijf werken.
Half de jaren 1990 is de centrale bij hem thuis nog steeds in dienst, 50 jaar later!

En die Frank? Een zeer hoge pief, zetelt in alle mogelijke telecom commissies, maar thuis blijft hij een technieker in hart en nieren, en werkt hij aan zijn ATEA telefooncentrale, die hij al die jaren aan de praat houdt.

Interesse? Lees de ganse gedetailleerde story hier, met als titel:

Een oud adellijk geslacht, een kasteel, het Amerikaans leger, en een ATEA telefooncentrale tijdens WO II

Nu proberen we de familie Reese te contacteren om na te gaan wat er met die PABX gebeurd is.

Terug naar Merkwaardige producten/publicaties gevonden

English version: see here.


laatst gewijzigd op 09/02/12 door Jan Verhelst