Atea na de eerste wereldoorlog

De geschiedenis van Atea uitpluizen is zoiets als het oplossen van een grote puzzel. De grote stukken zijn gelegd, hier en daar ontbreken stukjes. Soms worden van die stukjes bij toeval ontdekt.

Maandag 3 februari 2014 hadden we een vergadering op het MAS, toen onze contactpersoon Jef Vrelust opeens afkwam met een groot boek, in 1921 uitgegeven door de Antwerpse kamer van koophandel . Deze organisatie bracht onder de titel "La Renaissance d’Anvers" een verslag uit van het verrijzen uit de as van de Antwerpse handel na een moeilijke periode onder de Duitse bezetting. Het boek behandelt de periode van december 1918 tot december 1920. En één hoofdstukje ging over de "New Antwerp Telephone and Electrical Works".Hier een kleine samenvatting:

Na de eerste wereldoorlog bleef er van "den atea’" niet zoveel meer over. Het bedrijf was compleet leeggeroofd door de bezetter. Alle grondstoffen, alle onderdelen, en alle gereedschappen waren opgeëist

Daarvan had ik trouwens gegevens gevonden in de boekhouding van de huisbankier "Banque d’Outremer", er was voor een bedrag van ongeveer 900.000 Belgische Frank gewoon verdwenen. (zie "De archieven van de Banque d'Outremer over Atea"  voor details).

Hoe kan je nu een fabriek terug opstarten als je moet wachten op restitutiegelden, wat zijn doorlooptijd heeft?

De directie nam, in samenspraak en ruggensteun met de huisbankier, de koe bij de horens. Ze kochten in allerijl in Engeland enkele gereedschappen op van een voormalige munitiefabriek. En de bank kon en wil voorschotten geven om de stocks aan te vullen.

Einde 1921 was men er in geslaagd om 60 procent van de geroofde werktuigen terug te krijgen. Gans de fabriek was nu ook van elektriciteit voorzien, en ze draaide terug op volle toeren met het fabriceren van telefoons en telefooncentrales. Ze hadden ook een licentie van de Britse firma Relay Automatic Telephone om hun automatische centrale te maken.

Sinds juli 1919 was een nieuwe divisie opgestart: de afdeling meetapparatuur en "compteurs". Met een kapitaalsverhoging naar 5 miljoen Belgische Frank ging de firma een nieuwe toekomst tegemoet!

Als je de originele, mooi geïllustreerde  Franstalige publicatie wil lezen, zie hier.

terug naar de vrienden van het Ateamuseum


laatst gewijzigd op 10/02/14 door Jan Verhelst