Kilowatt-uur meters ATEA

In de periode 1920-1970 was ATEA zeer actief als elektrotechnisch bedrijf. Niet alleen in telefonie, maar ook in andere takken van de elektrotechniek.

Zo werd bij de heroprichting van het bedrijf na de eerste wereldoorlog een tak meetapparatuur gestart (onder de naam "atea mesure"), die niet alleen klassieke meters produceerde (zoals volt, ampère en watt meters, naast meetapparatuur voor vele andere elektrische grootheden), maar ook kilowatt-uur meters. Dat is het soort meter dat bij elke elektricteitsgebruiker hangt om die zijn verbruik te meten.

Wellicht heeft het nabuurschap van ATEA in de Boomgaardstraat in Berchem met EBES op de Mechelse Steenweg een rol gespeeld, maar in die periode 1920-1970 was ATEA hofleverancier van kilowatt-uur meters bij EBES. Het moet rond 1970 zijn geweest dat ATEA deze productie afstootte naar de Brusselse firma Contingea.

Stilaan is men nu bezig die apparatuur te "digitaliseren". Door een "gunstige wind" kon ik enkele ATEA kilowatt-uur meters op de kop tikken, vermoedelijk geproduceerd in 1961 en die tot 2021 blijkbaar nog steeds in dienst waren.

klik op een foto om ze te vergroten

 

Terug naar de vrienden van het Ateamuseum


laatst gewijzigd op 23/06/21 door Jan Verhelst