Vrienden van het Ateamuseum

Wat?

De vrienden van het Ateamuseum zijn een aantal gewezen Ateamedewerkers, die een bezorgdheid delen omtrent het erfgoed van het (voormalig) bedrijf. Door de voortdurende herstructureringen en verhuizingen, eigen aan het begin van de 21ste eeuw, was het Ateapatrimonium uit de 20ste eeuw in zijn bestaan bedreigd.

Missie: red het industrieel erfgoed

Daarom bundelden zij hun krachten, en zochten een nieuwe bestemming voor dit industrieel erfgoed. Die denken zij gevonden te hebben in het MAS (Museum aan de Stroom) te Antwerpen. Na enkele gesprekken met medewerkers van het MAS, voelden ze aan dat ze op dezelfde golflengte zaten, en probeerden zo samen een oplossing te vinden waar iedereen zich kon in vinden.

Aan Siemens en Nokia Siemens Networks werd de vraag gesteld of we dit mochten schenken aan de stad Antwerpen, dit werd goedgekeurd. Ook de stad Antwerpen heeft hier haar goedkeuring aan gegeven.

Achtergrond

Antwerpen was immers, met bedrijven zoals Bell en Atea, een telecomstad bij uitstek gedurende meer dan 100 jaar. Beide firma’s hebben grosso modo eenzelfde evolutie doorgemaakt en werden alletwee opgenomen in een groter geheel.

Het MAS, dat zowat de geschiedenis van de stad in kaart brengt, was dan ook aangenaam verrast met het aanbod van het  Atea erfgoed.

Evolutie

Origineel beloofden zij een tentoonstelling in de permanente opstelling van Antwerpen wereldstad, maar veranderden in de loop der tijden hun visie. Echter de eerste doelstelling van de "vrienden van het ateamuseum", namelijk het veiligstellen van het ATEA erfgoed, is geslaagd.

Het ATEA erfgoed is na registratie veilig opgeborgen in de archieven van het MAS, terwijl een deel van de documentatie (niet product gebonden bedrijfsinformatie) zich in het stadsarchief bevindt.

De M.A.X.

Wie ?

Voorlopig zijn volgende mensen bij “de vrienden van het Ateamuseum” betrokken:

Carlos Bekaert, Luc Bruglemans, Erik De Cooman, Louis De Raedt, Willy Rummens, Alex Sauwens, Hubert Vanooteghem, Jan Verhelst, Karel Verhelst.

terug naar het overzicht


laatst gewijzigd op 28/09/18 door Jan Verhelst