De wereldtentoonstelling in Gent in 1913

In 1913 werd in Gent een wereldtentoonstelling gehouden. Eén van de thema's was de introductie van de Elektriciteit, en de opkomende Electro-technische industrie. In 2013 was het 100 jaar geleden, waardoor deze tentoonstelling onder de schijnwerpers werd geplaatst in het MIAT, het museum van Industriele Archeologie en Textiel. De curator van deze tentoonstelling "100 jaar elektriciteit" kon ons interessante gegevens bezorgen over de stand van ATEA in het "palais de Lumière".

ATEA pakte uit met zijn ganse hebben en houden rond telefonie, en men vertelde over hun grote klanten zoals de "administration de télégraphe belge" (die voerden in 1913 nog geen telefonie in hun naam) en de "Administrations de Chemin de fer belges". Twee klassieke klanten die er blijkbaar in 1913 ook al waren.  Over Belgisch Congo (pas in oktober 1908 door Leopold II "vrijgegeven'), wordt er niet gesproken, wel over Nederlandse kolonies, waar ze apparatuur aangepast aan de klimatologische omstandigheden leverden. 

Ook het leger had een voet in huis, daarvoor hadden ze blijkbaaraangepaste toestellen voor.

Fier toonden ze ook hun vertegenwoordiging voor het Britse Marconi, voor de "Télégraphie Sans Fil". Het zal ook niet toevallig zijn dat de verantwoordelijke, die voor Marconi in 1902 op vraag van Leopold II "Télégraphie Sans Fil" opzette in Kongo Vrijstaat,  later directeur generaal van Atea was, een zekere Paul De Bremaecker.

Paul De Bremaecker (1875 - vermoedelijk eind 1959) , maakte van 1893 tot 1898 deel uit van de 59ste promotie artillerie en genie van het leger, die hij als ingenieur en nr 1 verliet. Onderluitenant in 1898 bij de genie, luitenant in 1900. Dat jaar nam hij voor één jaar verlof zonder wedde en ging hij voor vijf jaar over in de reservekaders. Na deze termijn vernieuwde hij zijn dienstneming niet. Vanaf 1900 werkte hij voor de Continental Office van de MIMCC, later de CTSF, als ingenieur, diensthoofd en onderdirecteur.

Voor het Marconi-bedrijf was hij verantwoordelijk voor de draadloze telegrafie- proefnemingen te De Panne. In 1901 nam hij deel aan die van Antibes-Calvi, en van 1902 tot 1904 leidde hij de eerste opstellingen voor draadloze in Kongo en Angola voor rekening van de C.T.S.F.

Van 1912 tot 1924 was hij directeur van de "Antwerp Telephone Company", met evenwel een onderbreking tijdens de oorlog die hij doorbracht als kapitein-commandant van de telegrafisten."  (citaat uit Hallo, hallo, hier radio Laken…, door Bruno Brasseur.)

Paul De Bremaecker
foto overgenomen uit boek Bruno Brasseur
  Handtekening Paul De Bremaeker

Dat tijdens het bewind van Paul De Bremaecker ATEA een vertegenwoordiging heeft van Marconi, is dus ook niet toevallig

Uit het stadsarchief van Gent (met dank aan Storm Calle van het Stadsarchief)  kregen we onderstaande documentatie.
Curator  Tiemen Cocquyt van de tentoonstelling "100 jaar Electrciteit" in het MIAT zijn we zeer erkentelijk voor zijn hulp.

klik op een foto om ze te vergroten
       

Terug naar de vrienden van het Ateamuseum


laatst gewijzigd op 02/10/13 door Jan Verhelst