Cultuur-historisch onderzoek ATEA-site Berchem

ATEA werd in 1892 opgericht in Berchem, en breidde "embryonaal" uit. In de loop der tijden werd er steeds maar uitgebreid.

Toen het bedrijf omstreeks 1970 besliste met een "propere lei" te beginnen, en een nieuwe fabriek in Herentals op te richten, lag het complex in Berchem (tussen de Boomgaardstraat, de Coveliersstraat en de Belpairestraat) er wat verweesd bij. Klik op  onderstaande foto's om ze te vergroten)

  • - Een deel van de gebouwen werd tijdelijk ingenomen door de belastingen, doch nu is het gebouw in de Boomgaardstraat in gebruik door de provincie.
  • Het gebouw op de hoek van de Covelierstraat en de Belpairestraat werd een aantal jaar geleden gerestaureerd, en doet nu functie als een soort bedrijvencentrum: er is bv een fitness centrum, een Aldi, een werkwinkel enz.
  • De gebouwen in de Coveliersstraat, die tot de oudste behoren, staan er wat verwaarloosd bij,
  • ze werden door brouwerij De Koninck gebruikt als parking.

Men heeft zich nu blijkbaar om deze gebouwenin de Coveliersstraat. "ontfermd".

Blijkbaar is de eerste stap een "cultuur-historisch onderzoek". Iemand die met dit onderzoek aangesteld werd, kwam met mij in contact. Deze dame heeft een diepgaande studie gemaakt van de gebouwen:

Dit onderzoek van het gebouw (met andere accenten) had niet misstaan als deel van het boek "Fragmenten uit de Ateageschiedenis".

Vermits ik input had gegeven voor deze studie (zowel mondeling als qua foto’s) kreeg ik een kopie van het document dat werd opgeleverd aan de opdrachtgever.

Als ik met een vergrootglas de tekst lees, zijn er hier en daar kleine onjuistheden, die echter voor het geheel van het cultureel-historisch onderzoek niet relevant zijn.

Men heeft allerlei plannen, doch niks is beslist op 1 augustus 2015. Wellicht een congrescentrum? Een projectontwikkelaar zou ook een deel lofts willen maken, om het project te financieren. Echter de impact en wisselwerking met de omgeving moet nog worden uitgewerkt.

Interesse? Zie hier een kopie van het rapport.

Toevoeging 20/3/2017: de nieuwe plannen zijn getekend, zie hier

31/3/2017: een fotografische reportate over de huidige toestand van het gebouw, zie hier

Terug naar de vrienden van het Ateamuseum


laatst gewijzigd op 10/12/18 door Jan Verhelst